KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizin B13210489 vergi numaralı ve Avenida de la Industria, s/n, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real) adresinde bulunan COJALI S.L. (bundan böyle COJALI olarak anılacaktır) tarafından denetlenen veri işleme sistemine dahil edileceğini bildirmek isteriz. Bu veri işleme sisteminin amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Ürün ve hizmetlerin faturalandırılması gibi temel yönetim görevlerini yürütmek.
  • Tam teknik destek sağlamak, ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.
  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi isteyen kullanıcıların doğru tanımlanması.
  • Güncel ürün ve hizmetler hakkındaki mevcut ve güncel bilgileri tutmak.

Verileriniz kişisel bilgilerinizin işlenmesine ya da yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli zamana bağlı kaldığınız sürece veriler korunacaktır.


Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, bu belgeyi kabul etmeniz yoluyla alınacak olan onayınızdır.


Bilgi talep etme sürecinde serbest metin alanlar veya yorumlar bulunabilir. Bunlar yalnızca ve münhasıran doldurulmaları için belirtilen özel amaca yönelik olup, kayıt, erişim veya hizmet sunumu için tamamlayıcı bilgi işlevi görürler.


Bu nedenle, böyle bir amaç, hiçbir koşulda değiştirilemez; dolayısıyla, serbest metin alanlarını veya yorumlarını doldururken, ekonomik-finansal durumlar, inançlar veya ideolojiler, bağlantılar, sağlık, ırksal köken ile ilgili görüş ve/veya kişisel değerlendirmeler, cinsel yaşam, herhangi bir idari ve/veya hukuki duruma atıfta bulunma ve genel olarak, belirli bireylerle ilgili davranış ve durumlara dair herhangi bir referans getirilmesini yasaklar.


Dahası, COJALI, güvenliğini garanti altına almak ve tahribat, kayıp, yasadışı erişim veya yasadışı değişiklikten kaçınmak için uygun teknik ve kurumsal önlemler belirlemiştir. Sürecin kapsamı, bağlamı ve amaçları, son durum ve mevcut riskler gibi bu önlemleri belirlemek için bazı kriterler göz önünde bulundurulmuştur.


İletişim bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ürünlerimizin üçüncü taraf distribütörleri ile paylaşılacaktır. Yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olmadıkça, başka hiçbir kişisel veri başka üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.


Veri işleme ile ilgili aşağıdaki hakları içerir:


Hak Ne hakkında?
Erişim hakkı Elimizdeki kişisel verileriniz için danışın
Düzeltme hakkı Hatalı olduklarında sahip olduğumuz kişisel verileri değiştiriniz
İtiraz hakkı Kişisel verilerinizi belirli bazı amaçlarla işlemememizi isteyin
Silme hakkı Kişisel verilerinizin silinmesini isteyin
İşlemeyi kısıtlama hakkı Kişisel veri işleminizin sınırlandırılmasını isteyin
Veri taşınabilirliği hakkı Sizinle ilgili sahip olduğumuz bilgilerin bilgisayar formatında alınmasını isteyin.
Yetkili makama şikayette bulunma hakkı Haklarınızı savunmak için yetkili makamla www.agpd.es adresinden bir şikayette bulunun

Bu hakları kullanmak isterseniz, bu belgede belirtilen posta adresine sadece COJALI'ya bir mektup göndermeniz gerekmektedir. Mektup, vergi kimlik numaranınız bir kopyasını içermelidir. Bu hakların kullanımı ücretsizdir ancak talepler asılsız, aşırı veya tekrarlayıcı olduğunda bir ücret tahsil edilebilir.