KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI HAKKINDA BILGILENDIRME

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin COJALI S.L.'den sorumlu olan bilgi işlem sistemine dahil edileceğini bildiririz. (Bundan böyle COJALI), vergi numarası: B13210489 ve konumu Avenida de la Industria 3, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), olan amaçları

  • Ürün ve hizmetlerin faturalandırılması gibi temel yönetim görevlerini yürütmek.
  • Tam teknik destek vermek, ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve değerlenmesine katkıda bulunmak
  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi isteyen kullanıcıların doğru tanımlanması.
  • Güncel ürün ve hizmetler hakkındaki mevcut ve güncel bilgileri tutmak.

Verileriniz kişisel bilgilerinizin işlenmesine ya da yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli zamana bağlı kaldığınız sürece veriler korunacaktır.


Bu belgenin kabulü ile kişisel verilerin işlenmesine onay verilmiş olur ve yasal dayanak teşkil eder.


Bilgi istek süreci, kullanımı sadece ve sadece münhasıran doldurulması için teklif edilen amaca yönelik olarak, kayıt, erişim veya hizmet tedariğinin tamamlayıcısı olarak amaçlanan serbest metin alanları veya yorumları içerebilir.


Bu nedenle, böyle bir amaç, hiçbir koşulda değiştirilemez; dolayısıyla, serbest metin alanlarını veya yorumlarını doldururken, ekonomik-finansal durumlar, inançlar veya ideolojiler, bağlantılar, sağlık, ırksal köken ile ilgili görüş ve / veya kişisel değerlendirmeler, cinsel yaşam, herhangi bir idari ve / veya hukuki duruma atıfta bulunma ve genel olarak, belirli bireylerle ilgili davranış ve durumlara dair herhangi bir referans getirilmesini yasaklar.


Dahası, COJALI, güvenliğini garanti altına almak ve tahribat, kayıp, yasadışı erişim veya yasadışı değişiklikten kaçınmak için uygun teknik ve kurumsal önlemler belirlemiştir. Sürecin kapsamı, bağlamı ve amaçları, son durum ve mevcut riskler gibi bu önlemleri belirlemek için bazı kriterler göz önünde bulundurulmuştur.


İletişim bilgileri, yasal bir yükümlülüğe uyulması gerekmedikçe, başka herhangi bir kişisel veriyi başka herhangi bir üçüncü tarafa aktarmadan, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ürünlerimizin üçüncü taraf distribütörlerine aktarılacaktır.


Veri işleme ile ilgili aşağıdaki hakları içerir:


Hak Ne hakkında?
Erişim hakkı Elimizdeki kişisel verileriniz için danışın
Düzeltme hakkı Hatalı olduklarında sahip olduğumuz kişisel verileri değiştiriniz
İtiraz hakkı Kişisel verilerinizi belirli bazı amaçlarla işlemememizi isteyin
Silme hakkı Kişisel verilerinizin silinmesini isteyin
İşlemeyi kısıtlama hakkı Kişisel veri işleminizin sınırlandırılmasını isteyin
Veri taşınabilirliği hakkı Sizinle ilgili sahip olduğumuz bilgilerin bilgisayar formatında alınmasını isteyin.
Yetkili makama şikayette bulunma hakkı Haklarınızı savunmak için yetkili makamla www.agpd.es adresinden bir şikayette bulunun

Bu hakları kullanmak isterseniz, bu belgede belirtilen posta adresine sadece COJALI'ya bir iletişim göndermeniz gerekmektedir. İstek, vergi kimlik kodunuzun bir kopyasını içermelidir. Bu hakların kullanımı ücretsizdir ancak talepler asılsız, aşırı veya tekrarlayıcı olduğunda bir ucret tahsil edilebilir.