GENEL KULLANIM KOŞULLARI

www.cojali.com WEB Sayfası Kullanım Koşulları

Genel kullanım koşulları

1. YASAL BİLGİ VE KABUL

Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Ticaret Yasası 34/2.002 uyarınca, 11 Temmuz'dan itibaren, bu koşullar, kayıtlı ofisi Avda'da bulunan Cojali S.L (ileride "Cojali©" olarak anılacaktır) şirketine ait olan ve "Web Sayfası" olarak anılacak olan www.jaltest.com web sayfasına erişimi ve kullanımı düzenlemektedir. De la Industria, 3, Campo de Criptana, Ciudad Real, İspanya, Vergi Kimliği No: B-13210489 ve e-posta adresi cojali@cojali.com, Ciudad Real Şirketler Siciline kayıtlı, Yazıt 1, sayfa referansı CR-4.822 Bölüm 137 sayfa 24.

Bu Web Sayfası'nda gezinme, erişim ve kullanım, Kullanıcı statüsü kazandırır ve Kullanıcı'nın, duruma göre ilgili ve zorunlu yasal düzenlemelerin uygulanmasına bakılmaksızın, buradaki yasal uyarıları, koşulları ve kullanım şartlarını KABUL ETTİĞİ ve onayladığı anlamına gelir. Kullanıcı, Web Sayfası'na her erişmek istediğinde, değiştirilmiş olabilecekleri için, bu koşulları dikkatlice okumalıdır.

Bu Web Sayfası Cojali© tarafından çok çeşitli bilgi, ürün, hizmet ve veri sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu hizmete erişmek için Kullanıcı, bu amaç için mevcut olan kayıt işlemi aracılığıyla Web Sayfası'na kaydolmalıdır.

Web Sayfası'na genel olarak erişmek için Kullanıcı kaydı gerekli değildir. Ancak bilgi talebi ve/veya çevrimiçi satın alma gibi bazı Hizmetlerin kullanımı önceden Kullanıcı kaydı yapılmasına bağlı olabilir. Bu kayıt işlemi söz konusu Hizmet’te veya uygulanan Özel Koşullar’da belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Kullanıcı, bu Web Sayfası’nda sunulan Ürün ve Hizmetleri edinmek için söz konusu tarihte yürürlükte olan mevzuata göre gerekli fiil ehliyetine sahip olduğunu beyan eder.

2. WEB SAYFASI KULLANIMI VE HİZMETLERİ

Kullanıcı, Web Sayfası’nda sunulan içerik ve/veya hizmetlerin kullanımının kendi risk ve/veya sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, Web Sayfası'nı, içeriğini, hizmetlerini ve verilerini Kanunlara, ahlak, görgü, kamu düzeni ilkelerine ve işbu Genel Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Ayrıca bu Web Sayfası'nın hizmetlerini ve/veya içeriğini uygun şekilde kullanmayı ve bunları yasadışı faaliyetler veya üçüncü kişilerin haklarına karşı suçlar ve/veya fikri ve sınai mülkiyet mevzuatını veya yürürlükteki diğer mevzuatı ihlal edecek şekilde kullanmamayı taahhüt eder. Kullanıcı, özellikle, hukuka, ahlaka, kamu düzenine ve işbu Genel Kullanım Koşullarına aykırı her türlü materyal ve bilgiyi (veri, içerik, mesaj, çizim, resim, yazılım vb.) üçüncü kişilere aktarmamayı, tanıtmamayı, iletmemeyi veya sağlamamayı taahhüt eder. Kullanıcı, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri taahhüt eder:

 1. i. Irkçı, yabancı düşmanı, pornografik, terörizmi savunmak veya insan hakları içeriklerine veya propagandalarına karşı tanıtım yapmamak veya onları iletmemek.
 2. ii. Erişim sağlayıcısından, sağlayıcılarından veya İnternetin üçüncü kişi niteliğindeki kullanıcılarından yazılıma zarar verecek şekilde net veri programlarını (virüs ve zararlı yazılımlar) tanıtmamak veya yaymamak.
 3. iii. Anayasa veya uluslararası sözleşmelerle tanınan temel hakları ve kamu özgürlüğünü ihlal eden her türlü bilgi, unsur veya içeriği yaymamak, iletmemek veya kullanıma sunmamak.
 4. iv. Yasa dışı veya haksız reklam teşkil eden herhangi bir bilgi, unsur veya içeriği yaymamak, iletmemek veya üçüncü kişilere sunmamak.
 5. v. İzinsiz veya talep edilmeyen reklam, reklam materyalleri, istenmeyen e-posta, "zincirleme mektuplar", "piramit yapılar" veya münhasıran bu amaç için oluşturulmuş alanlar (ticari alanlar gibi) dışında her türlü istenmeyen mesajları iletmemek.
 6. vi. Bilgi alıcıyı yanıltacak herhangi bir sahte, belirsiz veya kesin olmayan bilgi ve içerik sunmamak veya yaymamak.
 7. vii. Web Sayfası'ndaki farklı hizmetler ve/veya içerikler için kayıt verilerini kullanarak diğer Kullanıcılar'ı taklit etmemek.
 8. viii. Üçüncü kişi veya Web Sayfası sahiplerine ait sınai ve fikri mülkiyet hakları, patentler, markalar veya telif haklarının ihlalini temsil eden her türlü bilgi, unsur veya içeriği yaymamak, iletmemek veya üçüncü kişilere sunmamak.
 9. ix. Yazışma gizliliğini ve kişisel veri yönetmeliğini ihlal eden her türlü bilgi, unsur veya içeriği yaymamak, iletmemek veya üçüncü kişilere sunmamak.
 10. x. Web Sayfası'nın veya onu kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale etmemek veya kesintiye uğratmamak ve bu ağlardan gelen kuralları, gereksinimleri, işlemleri, politikaları veya düzenlemeleri ihlal etmemek.
 11. xi. Genel olarak, bir suç faaliyetinin işlenmesini kolaylaştırabilecek veya buna katkıda bulunabilecek herhangi bir eylem veya ihmal için Web Sayfası'nı kullanmamak.

3. ÇIKARMA HAKKI

Cojali©, bu Genel Kullanım Koşulları’nı ihlal eden Kullanıcılar'ın bu Web Sayfası'na ve/veya sunulan hizmetlere erişimini, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın, kendi başına veya üçüncü kişinin talebi üzerine reddetme veya durdurma hakkını saklı tutar.

4. YASAL İŞLEMLER

Cojali©, bu Kullanım Koşulları’nın ihlalini ve bu web sitesinin uygunsuz kullanımını, Kanun tarafından öngörülmüş tüm hukuk ve ceza davalarını açarak takip edecektir.

5. WEB SAYFASI VE HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜREKLİĞİ

Cojali©, Web Sayfası'nın kullanılabilirliğinden veya çalışmasının teknik sürekliliğinden kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Cojali©, özellikle, Web Sayfası'na erişimin kesintisiz veya hatasız olduğunu garanti etmez ve bu konusunda sorumluluk kabul etmez. Cojali©, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilgisayar sistemlerine verilen zararlar veya virüslerin girmesi de dahil olmak üzere, Web Sayfası'na erişim ve kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve zarardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Cojali©, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak maksadıyla yenilikler yapar. Kullanıcı, Web Sayfası'nın yapısı ve içeriğinin önceden haber vermeksizin zaman zaman değişebileceğini kabul eder. Bu bağlamda, Cojali© önceden haber vermeksizin yapı ve içeriği değiştirme hakkını saklı tutar.

Devam eden yenilik sürecinin bir parçası olarak, Kullanıcı, bakım, güncelleme, iyileştirme veya onarım yapmak için önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı'ya sunulan Hizmetler’in (veya özelliklerinden herhangi birinin) sağlanmasının Cojali© tarafından geçici veya kalıcı olarak kesintiye uğratılabileceğini kabul eder.

6. HESAP VE ŞİFRELERİN GÜVENLİĞİ

Kullanıcı, bu şifrenin kullanımından sorumlu tek kişi olarak, kayıt işlemi sırasında kendisine verilen şifrenin güvenli bir şekilde saklanması için gerekli önlemleri almalıdır. Kullanıcı'nın şifresinin üçüncü kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bundan şüphelenmesi durumunda, bu durumu gecikmeksizin aşağıdaki e-posta adresini kullanarak Cojali©'ye bildirecektir: cojali@cojali.com

Kullanıcı, Web Sayfası'na erişmek için kullanılan herhangi bir hesapla ilişkili şifrelerin gizliliğinin korunmasından sorumlu olacaktır. Bu nedenle, Kullanıcı, hesabıyla ilgili faaliyetlerden Cojali©'nin sorumlu tutulduğu tek kişi olmayı kabul eder.

7. KOŞUL DEĞİŞİKLİĞİ

Cojali©, (a) pazarın teknik gelişimine ve cihazlara yüklenen yazılımların modifikasyonlarına veya yeni sürümlerine, (b) herhangi bir teknik, işlevsel veya operasyonel iyileştirmeye ve (c) Hizmetler’in sağlanmasıyla veya diğer ilgili hususlarla ilgili yeni yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarlamak için teknik ve ticari kararlara dayalı olarak Ürün ve Hizmetleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Genel Koşullar’ın güncellenmesi halinde, Kullanıcı'nın Hizmetleri kullanmaya devam etmesi halinde, Kullanıcı Genel Koşulların yeni versiyonunu kabul ettiğini beyan eder ve Cojali© bunu varsayar.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İş adresi Avda. de la Industria s/n, Campo de Criptana, Ciudad Real, Ispanya ve KDV numarası B-13210489 olan Cojali©, ilgili Kişiler'e Web sitesi'nde bulunan formları doldururken sağladıkları kişisel verilerin Cojali© tarafından kendi sorumluluğu altında işleneceğini bildirir. Bu işlemin amacı, ilgili Kişiler'in Web sitesi'ndeki aktivasyonunu ve sunulan farklı hizmetleri yönetmek ve ayrıca araç arıza tespit sektöründeki Cojali© ürün ve hizmetleri hakkında bülten ve bilgileri göndermektir. Bu verilerin işlenmesinin yasallığı ilgili Kişi'nin veri gönderimi sırasında verdiği onaya dayanmaktadır. Veriler, toplama amacını yerine getirmek ve bu amaçtan ve veri işlemeden kaynaklanabilecek olası yükümlülükleri belirlemek için gerekli süre boyunca saklanacaktır.

Cojali©, Kişisel Verilerin Korunması ve Dijital Hakların Güvence Altına Alınmasına ilişkin 3/2018 sayılı Teşkilat Kanunu tarafından öngörülen veri koruma düzenlemelere, 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) (AB) ve yürürlükteki diğer düzenlemelere tamamen uyar. Ayrıca Cojali, Kullanıcı'nın kişisel verilerinin uygun şekilde kullanılmasını ve işlenmesini sağladığını taahhüt eder.

Her durumda, İlgili Kişi cojali@cojali.com adresine bir e-posta göndererek kişisel verilerine erişme, onları düzeltme, iptal etme veya işlenmesini sınırlama veya onlara itiraz etme haklarından herhangi birini kullanabilir. E-posta şu bilgileri içermelidir: Cojali©'deki kayıt verileri, veritabanımızda aktivasyon için girilen e-posta adresi, çevrimiçi hizmetlere erişim için Kullanıcı şifresi, kimlik fotokopisi, posta adresi ve iletişim telefon numarası.

Kayıt işlemi sırasında Kullanıcı'dan yalnızca Hizmet amacıyla ilgili gerekli verileri sağlaması istenecek olup, bu veriler zorunlu verileri belirtmek üzere yıldız işaretiyle gösterilecektir. Sağlanan veriler yeterli, adil, doğru, konuya ilişkin olmalı ve sağlanan hizmetlerle ilgili olarak abartılı olmamalıdır. Herhangi bir kişisel veya ailevi durum, mahrem bilgi veya din, ırk kökeni, cinsel yaşam, sendika üyeliği, inançlar, sağlık, sabıka kaydı veya hizmet amacı için gereksiz olan diğer bilgilerin paylaşılması kesinlikle yasaktır. Bu amaçla önceden izin alınmaksızın üçüncü kişilerden bilgi sağlanması da kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Cojali©'ye verdiği bilgileri sürekli güncel tutmayı kabul eder. Kullanıcı, kayıt işlemi sırasında verdiği bilgilerden ve/veya içeriklerden kaynaklanan her türlü yanlış veya hatalı beyandan ve Cojali©'ye veya üçüncü kişilere verdiği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

Cojali© kişisel verilerin gizliliğini garanti etmekle birlikte, yasal ve düzenleyici hükümler uyarınca, elinde bulunan veya sistemleri aracılığıyla erişilebilen kişisel verileri ve diğer bilgileri yetkili kamu makamlarına ifşa edebilir. Cojali© kişisel verileri bu Web sitesi aracılığıyla kurulan herhangi bir ilişkinin sona ermesinden sonra bile, yalnızca önceki paragrafta belirtilen amaçlar kapsamında ve her halükarda söz konusu verilerin idari ve adli makamlara sunulması maksadıyla öngörülen yasal süreler boyunca saklayabilir.

Cojali©, Gizlilik Politikasını ve Hizmetin Kullanım Koşullarını istediği zaman ve kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik usulüne uygun olarak Sayfada yayınlanacaktır. Kullanıcı, değiştirilmiş olabileceğinden Gizlilik Politikasını periyodik olarak okumakla yükümlüdür. Yapılan değişikliğin, Kullanıcı'nın önceden onayını gerektirmesi ve bunun usulüne uygun olarak belirtilmesi durumunda, Kullanıcı, bildirimden sonraki 30 gün içinde cojali@cojali.com adresine e-posta göndererek itiraz edebilir.

9. SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYET

Bu Web sayfası'nı oluşturan ve üzerinde görüntülenen tasarım, logolar, kaynak kodu ve yazılım da dahil olmak üzere tüm metinler ve grafik unsurlar ile bunların sunumu ve montajı münhasıran Cojali©'ye aittir ve fikri ve sınai mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu Web Sayfası'nda yer alan tüm ticari isimler, etiketler, ayırt edici işaretler, logolar, semboller ve karma, mecazi veya itibari markalar Cojali©'ye aittir veya önceden izin alınarak kullanılmıştır. Cojali© bunları kullanma hakkına sahiptir ve bunlar yürürlükteki ilgili mevzuat tarafından korunmaktadır.

Bu nedenle, bu Web Sayfası ve burada oluşturulan içerikler istismar edilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, kamuya iletilemez, aktarılamaz veya dönüştürülemez. Kullanıcılar, Web Sayfası'ndaki içeriği yalnızca özel kullanım amacıyla saklamak, yedek kopyalarını oluşturmak veya kağıda dökmek için kopyalayabilirler. Özellikle, Web Sayfası'nda yer alan metin, resim, reklam veya diğer unsurların Cojali© tarafından önceden ve yazılı olarak izin verilmeksizin Cojali© ile ilgisi olmayan diğer Web Sayfaları'na dahil edilmesi kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı ile Cojali© arasında aksini belirten yazılı bir anlaşma olmadığı sürece, bu Koşullar’ın hükümleri Cojali©'nin ticari adları, markaları, hizmet markaları, logoları, alan adları veya Cojali©'nin markalarının diğer ayırt edici özelliklerinin kullanımına izin vermez.

Kullanıcı, bu Web Sayfası'nda ve sunulan Hizmetler'den herhangi birinde görünen Cojali© veya üçüncü kişilere ait sınai, fikri veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin önemli işaretleri kaldırmaktan kaçınacaktır. Ayrıca, Kullanıcı, Cojali© veya üçüncü kişiler tarafından haklarını korumak için kurulan teknik mekanizmaları, bu Web Sayfası'nda veya buradan elde edilen herhangi bir hizmet, malzeme, unsur veya bilgiyi kaldırmaktan veya onu manipüle etmekten kaçınacaktır.

Hizmetler'deki reklamlar ve Hizmetler'in içindeki sponsorlu İçerikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler'in bir parçası olarak sunulan İçerikler, Cojali©'ye (veya onlar adına üçüncü kişi veya şirketlere) içerik sağlayan sponsor veya reklamcılara ait fikri mülkiyet hakları ile korunuyor olabilir. Kullanıcı, Cojali© veya söz konusu İçerikler'in sahipleri tarafından ayrı bir sözleşmeyle açıkça yetkilendirilmedikçe, bu İçerikler'i (tamamen veya kısmen) değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş başka çalışmalar oluşturamaz.

10. GARANTİ VE SORUMLULUKLARIN REDDİ

Hizmetler "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve Cojali© ve lisans verenleri, bu Web Sayfası'nın doğruluğu, güvenilirliği ve bütünlüğü ile ilgili olarak, açık veya zımni, Hizmetlere ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Bu, kalite, satılabilirlik veya uygunluk ile ilgili uyumsuzlukları içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir.

Cojali© bu Web Sayfası'nın veya siteyi barındıran sunucuların virüs ve diğer potansiyel zararlı yazılımlardan arınmış olduğunu garanti etmez.

Cojali©'nin sunulan Ürün ve Hizmetlere ilişkin sorumluluğu fiyatlarıyla sınırlıdır. Bu Web Sayfası'ndan satın alınan Ürün ve Hizmetler’den memnun kalınmaması durumunda, Kullanıcı başka herhangi bir gerekçeyle sorumluluk iddiasından feragat eder.

Cojali©, bu ortamda sağlanan bilgilere dayalı olarak verilen kararlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan veya burada yer alan herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya hatadan sorumlu değildir.

Cojali©, bu Web Sayfası'nda yer alan Hizmetler’in ve İçeriğin Kullanıcılar tarafından kullanılmasından veya sağlanan veri veya bilgilerin doğru, kesin ve/veya gerçek olmamasından veya üçüncü bir kişinin bu Web sitesi'ndeki bir Kullanıcı'yı taklit etmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan doğrudan, dolaylı veya feri olarak sorumlu tutulamaz.

11. GENEL HÜKÜMLER

Cojali©'nin Koşullar’ın başka bir dile çevirisini yapması ve İspanyolca versiyonun hükümleri ile çeviri arasında bir tutarsızlık olması durumunda, İspanyolca versiyonu geçerli olacaktır.

Mevcut genel koşullar, yukarıda belirtildiği gibi İspanyol mevzuatına veya uygulanabilir olan ancak özellikle belirtilmeyen diğer mevzuata tabi olacaktır. Sonuç olarak, bu web sayfasının kullanıcısı, geçerli olabilecek diğer tüm yargı yetkilerinden açıkça feragat edererek Toledo Şehri Mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder.

Yetkili bir mahkeme mevcut hükümlerden bazılarının uygulanamaz olduğunu belirtse dahi, bu hükümler belgenin geri kalanını etkilemeden geçerliliğini yitirir. Geri kalan hükümler uygulanabilir nitelikte kalır.

12. HİPERLİNK VE LİNK POLITIKASI

Hizmetler, diğer web sitelerine, içeriklere veya kaynaklara köprüler içerebilir. Cojali©, Cojali©'den farklı şirket veya kişiler tarafından sağlanan bu web sitelerini veya kaynakları kontrol etmeyebilir.

Cojali©, bu Web Sayfası üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılarla görüntülenebilecek herhangi bir içerik, ticari faaliyet, ürün ve hizmetten sorumlu tutulamaz. Cojali©, bu bağlantılardan elde edilen sonuçlardan veya Kullanıcı'nın erişiminden doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

13. ÇEREZLER

Bu Web Sayfası'na erişim çerez kullanımını içerebilir. Çerezler, kullanıcının söz konusu Web sayfası'ndaki faaliyetlerini kaydetmek için bir Web sunucusundan tarayıcıya gönderilen dosyalar olup, kural olarak sınırlı bir süresi vardır.

Cojali©, gezinmeyi kolay ve kişisel hale getirmek için Kullanıcı'nın Web Sayfası'nda gezinmesi sırasında çerez kullanma hakkını saklı tutar.

Çerez almak istemeyen veya kullanımları hakkında bilgilendirilmek isteyen Kullanıcılar, dilerlerse çerezlerin sabit diske yüklenmesini dahi önleyerek, tarayıcıyı bu doğrultuda yapılandırabilir.

14. GEÇERLİ YASA VE YARGI YETKİSİ

Bu Web Sayfası'nın tabi olduğu hüküm ve koşullar ve Kullanıcılar'la olası her türlü ilişki, her an yürürlükte olan İspanyol Mevzuatı tarafından düzenlenir ve ona göre yorumlanır.

Taraflar, bu Koşullar’ın uygulanmasından veya oluşturulmasından kaynaklanan her türlü yasal işlem, anlaşmazlık, ihtilaf veya talep için Alcázar de San Juan Mahkemelerinin ve Alcázar de San Juan'ın yargı yetkisini kabul eder ve diğer yargı yetkilerinden açıkça feragat eder.

FOR-SIG-15/03