Detalii despre protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile legislației actuale privind protecția datelor cu carácter personal, vă informăm că datele dvs. vor fi incluse in sistemul de prelucrare a datelor de care este responsabil COJALI S.L., (denumit în continuare COJALI) cu N.I.F.: B13210489 și cu domiciliul în Avenida de la Industria, s/n, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), ale căror scopuri sunt

  • Pentru gestionarea sarcinilor administrative de bază, cum ar fi facturarea contractării de produse și servicii.
  • Să ofere asistență tehnică completă și să contribuie la îmbunătățirea și evaluarea constantă a produselor și serviciilor noastre.
  • Identificarea corecta a utilizatorilor care solicita informatii despre produsele si serviciile noastre
  • Pentru a pastra informatia actuala si actualizata asupra noutatilor despre diferite produse si servicii

Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate atat timp cat dvs pastrati consimtamantul privind prelucrarea lor sau in timpul necesar pentru a conforma cu obligatiile noastre legale.


Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul, care va fi exprimat prin acceptarea acestui document.


Procesul de solicitare a informațiilor poate conține câmpuri de text liber sau comentarii, a căror utilizare este destinată numai și exclusiv scopului propus pentru completarea sa, ca o completare a înregistrării, accesului sau furnizării de servicii.


Prin urmare, acest scop nu poate fi în niciun caz modificat și nu este permisă includerea în câmpurile de text liber sau observații, aprecieri și/sau opinii personale referitoare la situații economico-financiare, credințe sau ideologii, afilieri, sănătate, origine rasială, viață sexuală, mențiuni referitoare la situații administrative și/sau judiciare de orice fel și, în general, orice mențiune referitoare la comportamente și situații referitoare la anumite persoane.


Cojali va trata datele Dvs. personale intr-un mod strict confidential. De asemenea a introdus masuri technice si organizatorice adecvate pentru a asigura siguranta acestora si pentru a prevenii distrugerea, pierderea, accesul fraudulent sau alterarea ilegala a acestora. Sau luat in considerare unele criterii pentru a determina aceste masuri precum domeniul de aplicare, contextul, scopul tratamientului, starea technica si riscuriile existente.


Detaliile de contact vor fi transmise doar distribuitorilor terți ai produselor noastre, în scopurile stabilite mai sus. Niciun alt detaliu personal nu va fi transmis unei terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru a respecta o obligație legală.


Contine urmatoarele drepturi in ceea ce priveste procesarea datelor personale:


Drept Din ce consta?
Drept de acces Consultati datele dumneavoastra personale aflate in posesia noastra
Drept de modificare Modificati datele dumneavoastra personale aflate in posesia noastra atunci cand sunt incorecte
Drept de opozitie Solicitati sa nu procesam datele dumneavoastra personale pentru anumite scopuri specifice
Drept de suprimare Solicitati eliminarea datelor dumneavoastra persoanale
Drept de limitare a procesarii Solicitati limitarea tratamientului datelor dumneavoastra personale
Drept pentru portabilitatea datelor Solicitati receptia, intr-un format de calculator, a informatiei care o avem despre dmneavoastra
Drept de a depune o plangere la autoritatea competenta Presentati o plangere la autoritatea competenta pentru apararea datelor dumneavoastra accesand pagina web www.agpd.es

Daca doriti sa exercitati aceste drepturi, este doar necesar sa trimiteti o comunicare catre Cojali, la adresa postala indicata in acest document. Cererea trebuie sa contina o copie a codului de identificare fiscala. Exercitarea acestor drepturi este gratuita, putandu-se percepe o taxa atunci cand solicitariile sunt nefondate, excesive sau repetitive.