CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Condiții de utilizare a site-ului WEB www.cojali.com

Condiții generale de utilizare

1. INFORMAȚII LEGALE SI ACCEPTARE

În conformitate cu prevederile Legii 34/2.002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul Electronic, aceste condiții reglementează accesul și utilizarea site-ului Web www.cojali.com denumit în continuare „Site Web” al cărui titular este Cojali S.L. (denumit în continuare „Cojali©”), societate cu domiciliul în Av. De la Industria s/n, Campo de Criptana, Ciudad Real, Spania, CIF: B-13210489 și e-mail cojali@cojali.com, înscrisă în Registrul Mercantil din Ciudad Real, Inscripția 1, cu fișă de referință CR-4.822, secțiunea 137 pagina 24.

Navigarea, accesul și utilizarea acestui site Web, atribuie condiția de utilizator și implică ACCEPTAREA și cunoașterea avertismentelor legale, condițiilor și termenilor de utilizare ale acestuia, și fără a aduce atingere aplicării reglementărilor obligatorii din punct de vedere juridic corespunzătoare în funcție de caz. Utilizatorul trebuie să citească atent aceste condiții de fiecare dată când vrea să acceseze site-ul Web, deoarece acestea au putut fi modificate.

Acest site Web a fost creat de Cojali©, pentru a furniza o gamă largă de informații, produse, servicii si date. Pentru a accesa serviciul, Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe site-ul Web prin intermediul procesului de înregistrare stabilit în acest scop.

În general, Utilizatorul nu trebuie să se înregistreze pentru a accesa site-ul Web. Cu toate acestea, utilizarea anumitor Servicii, precum cererea de informații și/sau vânzarea online poate fi condiționată de înregistrarea prealabilă a Utilizatorului. Această înregistrare va fi efectuată într-un mod expres indicat de propriul Serviciu sau în Condițiile Particulare aplicabile.

În special, utilizatorul garantează că are capacitatea juridică necesară pentru a achiziționa Produsele si Serviciile oferite de acest Site Web, în conformitate cu legile în vigoare la un moment dat.

2. UZUL SITE-ULUI WEB ȘI AL SERVICIILOR

Utilizatorul recunoaște și acceptă că utilizarea conținutului și/sau serviciilor oferite de acest Site Web se face pe riscul și/sau responsabilitatea sa exclusivă.

Utilizatorul se angajează să utilizeze Site-ul Web și întregul său conținut, serviciile și datele acestuia în conformitate cu Legea, moralitatea, bunele obiceiuri și ordinea publică, precum și cu prezentele Condiții Generale de Utilizare. De asemenea, se angajează să folosească în mod corespunzător serviciile și/sau conținutul din Site-ul Web și să nu le utilizeze pentru a realiza activități ilegale sau infracționale, care să încalce drepturile terților și/sau care încalcă Regulamentul cu privire la proprietatea intelectuală și industrială sau orice alte legi aplicabile sistemului de drept. În special, utilizatorul se angajează să nu transmită, să introducă, să disemineze sau să pună la dispoziția terților orice fel de material și informații (date, conținut, mesaje, desene, fișiere de sunet și imagine, fotografii, software, etc.), care sunt contrare Legii, moralității, ordinii publice și prezentelor Condiții Generale de Utilizare. Cu titlu de exemplu și în niciun caz limitat sau exclusiv, Utilizatorul se angajează să:

 1. i. Să nu introducă sau să difuzeze conținut sau propagandă cu caracter rasist, xenofob, pornografic, terorist sau care încarcă drepturile omului.
 2. ii. Să nu introducă sau să difuzeze pe rețea programe de date (virus și software nociv) susceptibile să provoace daune în sistemele informatice ale prestatorului de acces, ale furnizorilor sau ale terților utilizatori ai rețelei de Internet.
 3. iii. Să nu difuzeze, să transmită sau să pună la dispoziția terțelor părți orice tip de informații, elemente sau conținut care încalcă drepturile fundamentale și libertățile publice recunoscute constituțional și în tratatele internaționale.
 4. iv. Să nu difuzeze, să transmită sau să pună la dispoziția terților orice tip de informații, elemente sau conținut care constituie publicitate ilegală sau neloială.
 5. v. Să nu transmită publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „spam”, „scrisori în lanț”, „structuri piramidale” sau orice formă de solicitare, cu excepția acelor zone (cum ar fi spațiile comerciale) care au fost proiectate exclusiv în acest scop.
 6. vi. Să nu introducă și să difuzeze informații și conținuturi false, ambigue sau inexacte, astfel încât, să inducă în eroare destinatarii informațiilor.
 7. vii. Să nu se dea drept alt utilizator folosind codurile de înregistrare ale diferitelor servicii și/sau conținuturi ale site-ului Web
 8. viii. Să nu difuzeze, transmită sau să pună la dispoziția terților orice tip de informații elemente sau conținut care implică o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, a brevetelor, mărcilor comerciale sau a drepturilor de autor care corespund proprietarilor site-ului Web sau a terțelor părți.
 9. ix. Să nu difuzeze, să transmită sau să pună la dispoziția terților orice fel de informații, elemente sau conținut care încalcă secretul comunicațiilor și legislația de date cu caracter personal.
 10. x. Să nu interfereze sau să întrerupă funcționarea site-ului Web sau a serverelor sau a rețelelor utilizate pentru ca aceasta să fie disponibilă și să nu încalce nicio regulă, cerință, procedură, politică sau reglementare a rețelelor respective.
 11. xi. În general, să nu utilizeze site-ul Web pentru nicio acțiune sau omisiune care poate să faciliteze sau să ajute la comiterea unei infracțiuni penale.

3. DREPT DE EXCLUDERE

Cojali© își rezervă dreptul de a nega sau de a retrage accesul la acest site web și/sau la serviciile oferite, fără preaviz, la cererea proprie sau la cererea unei terțe părți, pentru acei Utilizatori care nu îndeplinesc Condițiile Generale de Utilizare

4. EXERCITAREA DE ACȚIUNI

Cojali© va urmări încălcarea acestor Termeni de Utilizare, precum și orice utilizare necorespunzătoare a acestui site Web, exercitând toate acțiunile civile și penale, care pot fi aplicabile prin Lege.

5. DISPONIBILITATEA ȘI CONTINUITATEA SITE-ULUI WEB ȘI SERVICIILE

Cojali©, nu este responsabil pentru daunele de orice natură care pot apărea din disponibilitatea și continuitatea tehnică a funcționării site-ului Web. În special, Cojali© nu își asumă responsabilitatea, dar nici nu garantează că accesul la acest site Web va fi neîntrerupt sau fără erori. În niciun caz, Cojali© nu va fi răspunzător pentru pierderile sau daunele de orice fel care decurg din accesul și utilizarea site-ului Web, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile cauzate sistemelor informatice sau cele provocate prin introducerea virușilor.

Cojali© inovează pentru a oferi utilizatorilor săi cea mai bună experiență posibilă. Utilizatorul recunoaște și acceptă că structura și conținutul site-ului Web pot fi schimbate ocazional fără o notificare prealabilă. În acest sens, Cojali© își rezervă dreptul de a modifica structura și conținutul fără notificare prealabilă.

Ca parte a acestui proces de inovare constantă, Utilizatorul recunoaște și acceptă că Cojali© poate să întrerupă (permanent sau temporar) furnizarea Serviciilor (sau oricare dintre caracteristicile sale) oferite Utilizatorului la alegerea exclusivă a lui Cojali©, fără o notificare prealabilă, pentru a efectua, printre altele, operațiuni de întreținere, actualizare, îmbunătățire sau reparare.

6. SIGURANȚA CONTULUI DVS. ȘI AL PAROLELOR DVS.

Utilizatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a păstra parola care i-a fost atribuită în timpul procesului de înregistrare, fiind singurul responsabil pentru folosirea ei. În cazul în care Utilizatorul cunoaște sau suspectează că terțe părți folosesc parola, trebuie să informeze pe Cojali©, cât mai curând posibil, accesând următoarea adresă de e-mail cojali@cojali.com.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolelor asociate cu orice cont utilizat pentru a accesa site-ul Web. În consecință, Utilizatorul acceptă să fie răspunzător exclusiv față de Cojali© cu privire la toate activitățile efectuate în legătură cu contul sau.

7. MODIFICARE CONDIȚII

Cojali© își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile din motive tehnice și comerciale pentru a le adapta: (a) la evoluția tehnică a pieței și la modificări, corecții sau la noile versiuni de programe de calculator care sunt încorporate în echipamente; (b) pentru orice îmbunătățiri tehnice, funcționale și operaționale, care vor permite o îmbunătățire la furnizarea acestor servicii; și (c) la evoluția standardelor aplicabile prestării de servicii și/sau aspectelor legate de acestea.

Utilizatorul recunoaște și acceptă că în cazul în care utilizează acest site Web, după data în care Condițiile Generale s-au schimbat, Cojali© consideră că utilizarea și/sau accesul pe care Utilizatorul le realizează, constituie acceptarea versiunii actualizate a Condițiilor Generale.

8. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. PROTECȚIE DE DATE CU CARCATER PERSONAL

Cojali©, cu domiciliul în Avda. De La Industria s/n, Campo de Criptana, Ciudad Real, Spania, CIF: B-13210489 informează de faptul că datele cu caracter personal pe care Persoanele Interesate le furnizează pentru a completa diferite formulare care sunt disponibile în Pagina Web vor fi procesate de Cojali© sub responsabilitatea sa. Scopul acestei procesări este gestionarea înregistrării dumneavoastră în această Pagină și a diferitelor servicii oferite, precum trimiterea comunicatelor și informațiilor referitoare la Produsele și serviciile Cojali© din acest sector pentru diagnoza vehiculelor. Legitimitatea prelucrării datelor este consimțământul Persoanei Interesate, obținut la introducerea datelor. Datele vor fi conservate pe perioada necesară îndeplinirii obiectivului pentru care au fost colectate și pentru a determina eventualele responsabilități care pot fi derivate din obiectivul respectiv și din prelucrarea datelor.

Cojali© respectă reglementările privind protecția datelor stabilită în Legea Nr. 3/2018 privind Protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, precum și Regulamentul General de Protecție a Datelor UE 2016/679 și, de asemenea, reglementările în vigoare în orice moment, și garantează o corectă utilizare și prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

Cu toate acestea, Persoana Interesată are posibilitatea de a exercita oricare dintre drepturile sale de acces, rectificare, anulare sau limitare a prelucrării datelor cu caracter personal sau se poate împotrivi procesării respective, prin trimiterea unui mesaj de e-mail la următoarea direcție cojali@cojali.com. Va trebui să indice: Datele sale de Înregistrare în Cojali©, direcția de e-mail furnizată pentru înregistrarea sa în baza noastră de date, parola Utilizatorului pentru a accesa serviciile online, fotocopia Cărții de Identitate, adresa poștală și telefonul de contact.

În procesul de înscriere se vor solicita numai datele necesare pentru serviciul solicitat, marcându-se cu un asterisc datele esențiale pentru furnizarea acestuia. Utilizatorul se angajează să furnizeze numai date exacte, legale, adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu serviciile oferite. În special, este strict interzis să facilitați sau să introduceți orice tip de informații cu privire la circumstanțele personale și/sau familiare sau alte date personale, precum și informații cu privire la religie, originea rasială, viața sexuală, afilierea la sindicat, credințele, oricare date legate de sănătate, referințe la cazierele judiciare și oricare alte informații care sunt excesive cu privire la scopul serviciului. Este strict interzisă furnizarea de date ale terților fără a fi obținut consimțământul prealabil informat în acest sens. În mod similar, Utilizatorul garantează că va menține actualizate toate informațiile furnizate către Cojali©. În orice caz, utilizatorul va fi singurul responsabil de manifestări false și/sau inexacte, pe care le realizează și de daunele pe care le cauzează lui Cojali© și/sau terților prin informațiile și/sau Conținuturile pe care le facilitează în timpul procesului de înregistrare.

Chiar dacă Cojali© garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal, va comunica autorităților publice competente atunci când este necesar, în conformitate cu dispozițiile legale și reglementare aplicate cazului respectiv, datele personale și orice alte informații din posesia sa sau care sunt accesibile prin intermediul sistemelor sale. Cojali© va putea să conserve datele cu caracter personal, inclusiv finalizate relațiile formalizate prin prezentul Site Web, exclusiv pentru scopurile indicate în alineatul anterior și, în orice caz, în timpul perioadelor legale stabilite, pentru a fi puse la dispoziția autorităților administrative și judecătorești.

Cojali© își rezervă dreptul de a modifica Politica de Confidențialitate și Termenii de utilizare a serviciului în orice moment, la propria discreție. Orice modificare va fi publicată în mod corespunzător pe site. Utilizatorul se angajează să citească Politica de confidențialitate periodic, deoarece aceasta poate suferi modificări. În cazul în care modificările efectuate necesită acordul prealabil al Utilizatorului, de care veți fi informat corespunzător, vă puteți opune modificării în termen de 30 de zile din momentul în care aceasta a fost notificată, prin trimiterea unui e-mail la cojali@cojali.com

9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Textele si elementele grafice (design, logo-uri, codul sursă și altele similare), care constituie acest site Web și care se difuzează prin acesta, precum și prezentarea și asamblarea lor, sunt deținute exclusiv de Cojali© care își păstrează toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală, inclusiv software-ul. Toate denumirile comerciale, mărcile comerciale sau semnele distinctive, siglele, simbolurile, mărcile mixte, figurative sau nominative ce apar pe acest site Web aparțin lui Cojali© sau acesta are, cu autorizare prealabilă, dreptul de a le utiliza și sunt protejate prin legislația în vigoare în acest sens.

Din acest motiv, acest site Web și conținutul lui nu pot fi supuse exploatării, reproducerii, distribuirii, modificării, comunicării publice, cesiunii sau transformării. Utilizatorii pot efectua reproducerea conținutului site-ului Web cu scopul unic de a-l stoca, de a face copii de siguranță sau de a-l pune pe hârtie pentru uz privat. În special, utilizarea textelor, imaginilor, reclamelor și a oricăror alte elemente incluse în acest site Web este strict interzisă, pentru includerea ulterioară, totală sau parțială, în alte site-uri Web care nu au legătură cu Cojali©, fără autorizația prealabilă scrisă de Cojali©.

Cu excepția cazului în care Utilizatorul a convenit altfel în scris cu Cojali©, prevederile acestor Condiții nu vă vor acorda niciun drept de a utiliza denumirile comerciale, mărcile, mărcile de serviciu, siglele, numele de domenii sau alte caracteristice distinctive ale mărcii Cojali©.

Utilizatorul nu trebuie să șteargă semnele de identificare ale drepturilor (de proprietate intelectuală, industrială sau oricare alta) de la Cojali© sau ale terțelor părți care apar pe site-ul Web și în fiecare dintre diferitele Servicii oferite pe acesta. De asemenea, Utilizatorul trebuie să se abțină de la sustragerea sau manipularea oricăror dispozitive tehnice stabilite de Cojali© sau de către terți, fie pe site-ul Web, în oricare dintre Servicii sau la oricare materiale, elemente și informații obținute prin acestea, pentru protejarea drepturilor lor.

Conținutul prezentat ca parte a Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita, reclamele privind Serviciile și Conținuturile sponsorizate în cadrul Serviciilor, pot fi protejate de drepturile de proprietate intelectuală deținute de sponsori care furnizează Conținutul la Cojali© (sau alte persoane sau companii în numele său). Utilizatorul nu va putea să modifice, să închirieze, să împrumute, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări derivate din acest Conținut (în întregime sau parțial), cu excepția cazului în care Utilizatorul a fost autorizat în mod expres de către Cojali© sau de către proprietarii Conținutului menționat anterior, în temeiul unui contract separat.

10. EXCLUDERE DE GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Serviciile sunt furnizate „așa cum sunt” și Cojali© și licențiatorii săi nu vă acordă nicio garanție de niciun fel cu privire la acestea, fie exprese sau implicite, cu privire la acuratețea, fiabilitatea și integritatea acestui site Web, inclusiv cele cu caracter enunțiativ și nelimitat, precum garanțiile pentru nerespectarea calității, comercializării sau adecvării pentru un anumit scop.

Cojali© nu garantează că acest site Web sau serverele care îl găzduiesc, sunt libere de viruși și de alte tipuri de software potențial periculoase.

Responsabilitatea lui Cojali© pentru Produsele si Serviciile comercializate este limitată la valoarea acestora. Utilizatorul renunță la orice răspundere pentru orice alt motiv în caz de nemulțumire cu privire la Produsele și Serviciile achiziționate pe acest site Web.

Cojali© nu este responsabil pentru daunele și pierderile cauzate de deciziile luate pe baza informațiilor difuzate prin acest mijloc de comunicare, nici pentru posibilele inexactități, omisiuni sau erori pe care le conține.

Cojali© nu va fi responsabil, direct, indirect sau în subsidiar, pentru daunele de orice fel care rezultă din utilizarea Serviciilor și Conținutului site-ului Web de către Utilizatori sau care pot apărea din lipsa de veridicitate, acuratețe, și/sau autenticitate a datelor sau informațiilor furnizate sau a uzurpării identității unei terțe părți efectuate de către un Utilizator în orice fel de acțiune prin intermediul acestui site web.

11. DISPOZIȚII GENERALE

În cazul în care Cojali© a oferit o traducere a versiunii în altă limbă a Condițiilor și există vreo contradicție între prevederile versiunii spaniole a Condițiilor și cele ale traducerii, prevalează prevederile din versiunea spaniolă.

Aceste condiții generale sunt guvernate de legislația spaniolă menționată anterior sau prin oricare alta care nu este indicată explicit, dar care poate fi executată în mod obligatoriu. Prin urmare, utilizatorul acestui site web renunță în mod expres la oricare jurisdicție care îi poate corespunde și se supune Instanțelor și Tribunalelor din orașul Toledo.

Dacă o instanță competentă stabilește că oricare dintre dispozițiile prezentelor Condiții nu este valabilă, o astfel de dispoziție se elimină din Condiții fără a afecta restul. Celelalte dispoziții ale Condițiilor rămân în vigoare.

12. HIPERLINKURI ȘI POLITICA DE CREARE DE LINKURI

Serviciile pot conține hyperlinkuri către alte site-uri Web, conținuturi sau resurse. Este posibil ca Cojali© să nu aibă control asupra site-lor web sau a resurselor furnizate de alte companii sau a persoanelor diferite de Cojali©.

Cojali© nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru acele conținuturi, activități comerciale, produse și servicii incluse, care ar putea fi vizualizate prin intermediul link-urilor electronice (links), direct sau indirect, prin acest site. Cojali© nu va fi în niciun caz responsabil pentru rezultatele obținute prin aceste link-uri sau pentru consecințele care decurg din accesul Utilizatorilor la acestea.

13. COOKIES

Accesul la acest Site Web poate implica utilizarea de cookie-uri. Cookie-urile, de obicei, au o durată care este limitată în timp, sunt fișiere trimise unui browser printr-un server pentru a înregistra activitățile Utilizatorului pe site-ul Web.

Cojali© își rezervă dreptul de a folosi cookie-uri în experiența de navigare a Utilizatorului pe site-ul Web pentru a facilita personalizarea și confortul de navigare.

Utilizatorii care nu doresc să primească cookie-uri sau doresc să fie informați cu privire la utilizarea acestora, pot configura browser-ul în acest sens, și pot, dacă doresc, să împiedice instalarea lor pe discul dur.

14. JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Termenii și condițiile acestui site Web și toate relațiile care pot apărea cu Utilizatorii sunt guvernate de legislația spaniolă aplicabilă în orice moment și vor fi interpretate în conformitate cu aceasta

În vederea soluționării oricărui litigiu, discrepanță, chestiune sau cerere care rezultă din aplicarea sau interpretarea acestor Condiții, părțile se supun jurisdicției Instanțelor și Tribunalelor din Alcázar de San Juan, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție care le poate corespunde.

FOR-SIG-15/03