CONDITII GENERALE DE FOLOSIRE

Conditii de folosire site www.cojali.com

Conditii generale de folosire

1. INFORMATII LEGALE SI ACCEPT

Conform Legii 34/2002, 11 iulie, referitor la servicii de informatii si comert electronic, prezentele conditii regleaza accesul si uzul site-ului www.cojali.com, al carui titular este Cojali S.L., societate cu domiciliu în Av. De la Industria, 3, Campo de Criptana, Spania, CIF: B-13210489 si e-mail cojali@cojali.com, înscrisa în Registrul Mercanti din Ciudad Real, Inscripción 1, hoja CR-4822, tomo 137 folio 24

Navigatia, accesul si uzul prezentului site atribuie conditia de utilizator si implica acceptarea si cunoasterea avertizarilor legale, conditii si termeni de folosire continute aici. Utilizatorul trebuie sa citeasca atent prezentele conditii de fiecare data când vrea sa acceseze site-ul, deoarece acestea se pot modifica.

Acest site a fost creat de Cojali, pentru a furniza informatii, produse, servicii si date. Pentru a avea acces, utlizatorul trebuie sa se înregistreze pe site.

Cu caracter general, pentru a accesa site-ul, nu este nevoie ca utilizatorul sa se înregistreze. Dar pentru a utiliza anumite servicii, cum ar fi cererea de informatii si vânzarea on-line, este posibil sa fie nevoie ca utilizatorul sa se înregistreze.

Utilizatorul garanteaza ca are capacitatea juridica necesara pentru a achizitiona produsele si serviciile oferite de acest site, conform legilor în vigoare.

2. UZUL SITE-ULUI SI AL SERVICIILOR

Utilizatorul recunoaste si accepta ca uzul continutului si/sau serviciilor oferite de acest site este cu riscul si responsabilitatea sa.

Utilizatorul se obligă să utilizeze site-ul şi tot conţinutul, serviciile şi datele în conformitate cu legea, moralitatea, ordinea publica şi aceste condiţii generale de utilizare. De asemenea, se angajează să dea un uz adecvat serviciilor si/sau conţinutului site-ului şi nu să le utilizeze pentru activităţi ilegale, care incalca drepturile altora si/sau care încalcă Regulamentul cu privire la proprietatea intelectuală şi industrială sau orice alte legi aplicabile sistemului de drept. În special, utilizatorul este de acord sa nu transmită, să introducă sau sa puna la dispoziția altor persoane, orice fel de material şi informaţii (date, conţinut, mesaje, desene, fişiere de sunet şi imagine, fotografii, software, etc.) care sunt contrare legii, bunelor moravuri, ordinii publice şi acestor condiţii generale de utilizare. Utilizatorul se obligă:

 1. i. Sa nu introduca sau sa difuzeze continuturi sau propaganda de caracter rasist, xenofob, pornografic, apologia terorismului sau care sa atenteze împotriva drepturilor omului.
 2. ii. Sa nu introduca sau sa difuzeze programe de date (virus si software nociv) susceptibile sa provoace daune în sistemele informatice ale furnizorilor de Internet.
 3. iii. Sa nu difuzeze, transmita sau sa puna la dispozitia altor persoane orice tip de informatie, element sau continut care sa atenteze contra drepturilor fundamentale sau libertatilor publice recunoscute constitutional si în tratatele internationale.
 4. iv. Sa nu difuzeze, transmita sau sa puna la dispozitia altor persoane orice tip de informatie, element sau continut care constituie publicitate ilegala.
 5. v. Sa nu transmita publicitate neautorizata.
 6. vi. Sa nu introduca informatii false sau inexacte, care sa induca în eroare receptorii datelor.
 7. vii. Sa nu foloseasca parolele altor utilizatori pentru a folosi serviciile si/sau continutul site-ului.
 8. viii. Sa nu difuzeze, transmita sau sa puna la dispozitia altor persoane orice tip de informatie, element sau continut care presupune violarea drepturilor de proprietate intelectuala si industriala.
 9. ix. Sa nu difuzeze, transmita sau sa puna la dispozitia altor persoane orice tip de informatie care presupune violarea legislatiei datelor de caracter personal.
 10. x. Sa nu întrerupa functionarea site-ului sau al server-ului folosit pentru ca aceasta sa fie disponibila.
 11. xi. În general sa nu foloseasca site-ul pentru nici o actiune care sa ajute la comiterea unui delict..

3. DREPT DE EXCLUDERE

Cojali îsi rezerva dreptul de a nega sau retrage accesul la acest site si/sau serviciile oferite, fara preaviz, acelor utilizatori care nu îndeplinesc conditiile generale de folosire.

4. EXERCITIU DE ACTIUNI

COJALI© va urmari încălcarea acestor termeni de utilizare, precum şi orice utilizare necorespunzătoare a acestui site, exercitănd toate acţiunile civile şi penale, care pot fi aplicabile

5. DISPONIBILITATE SI CONTINUITATE A SITE-ULUI SI SERVICIILOR SALE

COJALI© nu este responsabil pentru daunele sau pierderile de orice natura care pot apărea în urma functionarii continue a site-ului. În special, Cojali© nu este responsabil, nici nu garantează că accesul la acest site va fi neîntrerupt sau fără erori. În nici un caz Cojali© va fi răspunzător pentru pierderi sau daune de orice fel care decurg din accesul şi utilizarea site-ului, inclusiv cele cauzate de viruşi.

Cojali© inovează pentru a oferi utilizatorilor săi cea mai bună experienţă posibilă. Utilizatorul recunoaşte şi acceptă că structura şi conţinutul site-ului se pot schimba fara o notificare prealabila. În acest sens, Cojali© îşi rezervă dreptul de a modifica structura şi conţinutul de aceeaşi fără notificare prealabilă.

Ca parte a procesului de inovare constantă, utilizatorul recunoaşte şi este de acord că Cojali© poate întrerupe (permanent sau temporar) furnizarea serviciilor fără o notificare prealabilă, pentru a efectua operaţiuni de întreţinere, actualizare, îmbunătăţire sau reparare.

6. SIGURANTA CONTULUI SI PAROLELOR DV.

Utilizatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a pastra parola pe care-i este data în timpul procesului de inregistrare, fiind singurul responsabil pentru utilizarea ei. În cazul în care utilizatorul ştie sau suspectează utilizarea parolei de catre un tert, trebuie să informeze imediat la următoarea adresă de e-mail xxxx@xxxxxxxxxx.xxxx

Utilizatorul este responsabil pentru mentinerea confidentialitatii parolelor asociate cu orice cont pe care îl utilizeaza pentru a accesa site-ul. În consecinţă, utilizatorul acceptă faţă Cojali© responsabilitatea cu privire la toate activităţile efectuate în legătură cu contul sau.

7. MODIFICARE CONDITII

COJALI© îşi rezervă dreptul de a modifica produsele şi serviciile din motive tehnice şi comerciale pentru a le adapta: (a) la evoluţia tehnică a pieţei şi modificări, corecţii sau noi versiuni de programe de calculator care sunt încorporate în echipament; (b) pentru orice îmbunătăţiri tehnice, funcţionale şi operaţionale, care vor permite o îmbunătăţire în furnizarea acestor servicii; şi (c) evoluţia standardelor aplicabile prestării de servicii si/sau aspecte legate de ele.

Utilizatorul ia la cunoştinţă şi este de acord că, dacă utilizeaza acest site, dupa data în care s-au schimbat termenii, Cojali© consideră că utilizarea si/sau accesul constituie acceptarea versiunii actualizate a condiţiilor generale.

8. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE. PROTECTIE DATE PERSONALE

Cojali©, cu domiciliul în Avda. De La Industria s/n, Campo de Criptana, Ciudad Real, Spania, CIF: B-13210489 informează de faptul că datele personale pe care Persoanele Interesate le furnizează pentru a completa diferite formulare care sunt disponibile în Pagina Web vor fi procesate de Cojali© sub responsabilitatea sa. Scopul acestei procesări este gestionarea înregistrării dumneavoastră în această Pagină și serviciile diferite oferite, precum trimiterea comunicatelor și informațiilor referitoare la Produsele și serviciile Cojali© din acest sector pentru diagnoza vehiculelor. Legitimitatea prelucrării datelor este consimțământul Persoanei Interesate, obținut la introducerea datelor. Datele vor fi conservate pe perioada necesară îndeplinirii obiectivului pentru care au fost colectate și pentru a determina eventualele responsabilități care pot fi derivate din scopul respectiv și de la prelucrarea datelor.

Cojali© respectă reglementările privind protecția datelor stabilită în Legea Nr. 3/2018 privind Protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, precum și Regulamentul General de Protecție a Datelor UE 2016/679 și, de asemenea, reglementările în vigoare în orice moment, și garantează o corectă utilizare și prelucrare a datelor cu caracter personal a Utilizatorului.

Cu toate acestea, Persoana Interesată are posibilitatea de a exercita oricare dintre drepturile sale de acces, rectificare, anulare sau limitarea prelucrării datelor personale sau se poate împotrivi procesării respective, prin trimiterea unui mesaj de e-mail la următoarea direcție cojali@cojali.com. Va trebui să indice: Datele sale de Înregistrare în Cojali©, direcția de e-mail furnizată pentru înregistrarea sa în baza noastră de date, parola Utilizatorului pentru a accesa serviciile online, fotocopia Cărții de Identitate, adresa poștală și telefonul de contact.

În procesul de înscriere se vos solicita numai datele necesare pentru serviciul solicitat, marcându-se cu un asterisc datele esențiale pentru furnizarea acestuia. Utilizatorul se angajează să furnizeze numai date exacte, legale, adecvate, pertinente și neexcesive în raport cu serviciile oferite. În special, este strict interzis sa facilitati sau sa introduceţi orice informaţii cu privire la circumstantele personale si/sau ale rudelelor sau alte date personale, precum şi informaţii cu privire la religie, originea rasială, viaţa sexuală, afilierea sindicală, credinţele, toate datele legate de sănătate, trimiterile la cazierul și orice alte informații care, prin însăşi natura sa, sunt excesive în raport cu scopul serviciului. Este strict interzis sa se ofere date terţilor fără sa fi obţinut consimţământul în acest scop. În mod similar, utilizatorul garantează să păstreze toate informaţiile furnizate lui Cojali © permanent actualizate. În orice caz, utilizatorul va fi singurul responsabil de manifestări false sau inexacte, de daunele cauzate lui Cojali © sau terților de informaţiile furnizate în timpul procesului de înregistrare.

Chiar dacă Cojali© garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal, va comunica autorităților publice competente atunci când este necesar, în conformitate cu dispozițiile legale și reglementare aplicate cazului respectiv, datele personale și orice alte informații din posesia sa sau care sunt accesibile prin intermediul sistemelor sale. Cojali© va putea să conserve datele cu caracter personal, inclusiv terminate relațiile formalizate prin prezentul Website, exclusiv pentru scopurile indicate în alineatul anterior și, în orice caz, în timpul perioadelor legale stabilite, pentru a fi puse la dispoziția autorităților administrative și judecătorești.

Cojali© îşi rezervă dreptul de a modifica politica de confidenţialitate şi termeni de serviciu în orice moment, la propria discreţie. Orice modificare va fi postata în mod corespunzător pe site. Utilizatorul se angajează să citeasca Politica de confidenţialitate periodic, deoarece aceasta poate suferi modificări. În cazul în care modificarile efectuate necesită acordul prealabil al utilizatorului, de care veti fi informat corespunzător, vă puteti opune modificarii în termen de 30 zile din momentul în care v-a fost notificata, prin trimiterea unui e-mail la adresa xxxx@xxxxxx.xxx

9. PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

Textele si elementele grafice (design, logo-uri, codul sursă şi alte similare), care constituie acest site şi se difuzeaza prin acesta, precum şi prezentarea şi asamblarea lor, sunt deţinute exclusiv de Cojali © care îşi păstrează toate drepturile de proprietate industrială şi intelectuală, inclusiv software-ul. Toate denumirile comerciale, mărcile comerciale sau semne distinctive, sigle, simboluri, marci mixte, figurative sau nominative ce apar pe acest site aparţin lui Cojali © şi sunt protejate de legislaţia în vigoare în această privinţă.

Din acest motiv, acest site şi conţinutul lui nu pot fi supuse exploatării, reproducerii, distribuirii, modificarii, comunicarii publice, cesiunii sau transformarii. Utilizatorii pot efectua reproducerea conţinutului site-ului pentru unicul scop de a-l înmagazina, pentru a face copii de securitate sau pentru uz privat. În special, este interzisa folosirea de texte, imagini, reclame, şi orice alt element incluse în acest site, pentru includerea ulterioară, totală sau parţială, în alte site-uri straine lui Cojali ©, fără autorizaţia prealabilă în scris de la Cojali ©.

Dacă utilizatorul nu a stabilit în scris astfel cu Cojali ©, nimic din termenii stipulati vă acordă dreptul să folositi denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, logo-uri, nume de domenii sau alte caracteristici de marcă distinctivă ale lui Cojali ©.

Utilizatorul nu trebuie să steargă semnele identificative ale drepturilor (de proprietate intelectuală, industrială sau oricare alta) lui Cojali ©, sau ale terţelor părţi care apar pe site şi în fiecare dintre diferitele servicii oferite pe site. De asemenea, utilizatorul trebuie să se abţină de la sustragerea sau manipularea oricaror mecanisme tehnice aplicate de Cojali ©, sau de terţe părţi, pe site sau în oricare dintre serviciile sau orice materiale, elemente şi informaţiile astfel obţinute, pentru protejarea drepturilor lor.

Conţinutul prezentat ca parte a serviciilor, inclusiv reclamele serviciilor, pot fi protejate de drepturile de proprietate intelectuală deţinute de sponsori sau de agenţii de publicitate care furnizează conţinut pentru Cojali © (sau alte persoane fizice sau companii în numele lor). Utilizatorul nu poate modifica, închiria, împrumuta, vinde, distribui sau crea lucrări derivate din astfel de conţinut (fie în întregime sau în parte), cu excepţia cazului în care utilizatorul a fost autorizat în mod expres de Cojali © sau proprietarii conţinuturilor menţionate anterior, în temeiul unui contract separat.

10. EXCLUDERE DE GARANTII SI RESPONSABILITATI

Serviciile sunt furnizate asa cum sunt şi Cojali © şi licenţiatorii săi nu vă oferă nici o garanţie în nici un fel, fie exprese sau implicite, cu privire la acurateţea, fiabilitatea şi integritatea acestui site, inclusiv ca atare, garantii pentru încălcarea de calitate, VANDABILITATE sau aplicabilitate pentru un anumit scop.

COJALI © nu garantează că acest site este liber de viruşi şi alte tipuri de software potențial periculoase.

Responsabilitatea COJALI © pentru produsele si serviciile comercializate se limitează la valoarea acestora. Utilizatorul renunţă sa reclameze orice responsabilitate pentru orice alt concept în caz de nemulţumire din cauza produselor şi serviciilor achiziţionate de pe acest site.

COJALI © nu este responsabil pentru orice daune cauzate de deciziile luate pe baza informațiilor prin acest mijloc sau pentru orice inadvertenţe, omisiuni sau erori conţinute aici.

COJALI © nu va răspunde, direct, indirect sau secundar, pentru daune de orice fel care decurg din utilizarea serviciilor şi a conţinutului site-ului de catre utilizatori sau care pot apărea din lipsa de veridicitate, acuratete si/sau autenticitate a datelor sau informaţiilor furnizate sau Uzurparea identităţii unei a treiea parti prin intermediul acestui site web.

11. DISPOZITII GENERALE

În cazul în care Cojali © a oferit o traducere în alta limba si există o contradicţie între prevederile versiunii în limba spaniolă a condiţiilor şi traducerea, va prevala versiunea în limba spaniolă a condiţiilor.

The present general conditions will be governed by the Spanish legislation aforementioned or by any other legislation not specifically mentioned but obligatorily enforceable. Therefore, the user of this webpage expressively waives to any other jurisdiction that may correspond and so submits to the jurisdiction of the Courts of the City of Toledo.

Dacă o instanţă competentă stabileşte că vreo prevedere a acestor termeni nu este validă, această prevedere va fi eliminata din condiţiile fără a afecta restul. Restul prevederilor vor rămâne în vigoare în toate privinţele.

12. LINKS SI POLITICA LOR

Serviciile pot conţine hyperlinkuri către alte site-uri web, conţinuturi sau resurse. COJALI © nu poate avea control asupra site-urilor sau resurselor care sunt furnizate de alte companii sau persoane decât Cojali ©.

COJALI © nu este responsabil în nici un fel pentru acele conţinuturi, activitati comerciale, produse si servicii incluse, care ar putea fi vizualizate prin intermediul link-urilor electronice, direct sau indirect, pe acest site. COJALI © nu va fi în nici un caz responsabil pentru rezultatele obţinute prin aceste link-uri sau pentru consecinţele care rezultă din accesul utilizatorilor la ele.

13. COOKIES

Accesul la acest site poate implica utilizarea de cookie-uri. Cookie-urile, de obicei, au o durată care este limitată în timp, sunt fişiere trimise unui browser printr-un server pentru a înregistra activităţile utilizatorului pe site.

COJALI © îşi rezervă dreptul de a folosi cookie-urile utilizatorului pentru a facilita navigarea.

Utilizatorii care nu doresc să primeasca cookie-uri sau doresc să fie informati cu privire la fixarea lor pot configura browser-ul în acest sens, astfel, daca doriti, puteti preveni ca acestea sa fie instalate pe hard disk.

14. LEGISLATIE APLICABILA

Termenii şi condiţiile acestui site şi toate relaţiile care pot apărea cu utilizatorii sunt guvernate de legislaţia spaniolă aplicabilă în orice moment şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

Pentru a rezolva orice litigiu, discrepanţă, chestiune sau cerere care rezultă din aplicarea sau interpretarea acestor termeni, părţile se supun tribunalelor din Alcázar de San Juan, renuntând în mod expres la orice altă jurisdicţie care ar putea să le corespundă.

FOR-SIG-15/03