INFORMAȚII DESPRE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTR PERSONAL

În conformitate cu prevederile legislației actuale privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, vă informăm că datele dvs. vor fi incluse în sistemul de prelucrare deținut de COJALI S.L., (denumit în continuare COJALI) cu N.I.F.: B13210489 și cu domiciliul în Avenida de la Industria, s/n, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), ale căror scopuri sunt

  • Identificarea corectă a utilizatorilor care solicită informații despre produsele si serviciile noastre.
  • Studii statistice și rapoarte de activitate cu privire la solicitarea informațiilor și/sau contactul în site-ul nostru.
  • Pentru a păstra informațiile la zi și actualizate cu privire la noutățile produselor și serviciilor respective.

Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât se menține consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea acestora sau pe durata de timp necesară pentru a respecta obligațiile noastre legale.


Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul, care va fi exprimat prin acceptarea acestui document.


Procesul de solicitare a informațiilor poate conține câmpuri de text liber sau comentarii, a căror utilizare este destinată numai și exclusiv scopului propus pentru completarea sa, ca o completare a înregistrării, accesului sau a furnizării de servicii.


Prin urmare, acest obiectiv nu poate fi în niciun caz modificat în formalizarea câmpurilor de text liber sau de comentarii și nu este permisă includerea de evaluări și/sau opinii personale referitoare la situațiile economice și financiere, credințe sau ideologii, afilieri, sănătate, origine rasială, viața sexuală, mențiuni în situații administrative și/sau judiciare de orice fel de tip și, în general, orice mențiune referitoare la comportamente și situații legate de anumite persoane.


COJALI va trata datele dvs. personale într-un mod strict confidențial. De asemenea, a introdus măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura siguranța acestora și pentru a preveni distrugerea, pierderea, accesul fraudulent sau alterarea ilegală a acestora. Pentru a determina aceste măsuri, au fost luate în considerare criterii precum scopul, contextul și obiectivele procesului de prelucrare, stadiul actual al tehnicii și riscurile implicate.


Detaliile de contact vor fi transmise doar distribuitorilor terți ai produselor noastre, în scopurile stabilite mai sus, alte date cu caracter personal nu vor fi transmise niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru a respecta o obligație legală.


Conține următoarele drepturi în materie de protecție a datelor:


Drept În ce constă?
Drept de acces Consultați ce date cu caracter personal deținem
Drept de modificare Modificați datele cu caracter personal pe care le deținem în cazul în care nu sunt inexacte.
Dreptul de a obiecta Să ne solicitați să nu vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru unele scopuri specifice.
Dreptul de suprimare Să ne solicitați să vă eliminăm datele personale.
Dreptul de limitare Să ne solicitați să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Dreptul de portabilitate Să ne solicitați să vă punem la dispoziție informațiile pe care le avem despre dvs. într-un format computerizat.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă Depuneți o reclamație în fața autorității competente pentru a vă apăra drepturile prin intermediul site-ului web www.agpd.es.

Dacă doriți să exercitați aceste drepturi, este suficient să trimiteți o comunicare la COJALI, la adresa poștală indicată în acest document. Cererea trebuie să conțină o copie a codului de identificare fiscală. Exercitarea acestor drepturi este gratuită, deși se poate percepe o taxă atunci când cererile sunt neîntemeiate, excesive și repetitive.